FORMY PŁATNOŚCI

Akceptujemy poniższe formy płatności:

Przelew zwykły

Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy PROTEKTOR BHP:

BGŻ BNP PARIBAS

32 2030 0045 1110 0000 0287 9750

 

Przelew z odroczonym terminem płatności

Na wniosek Klienta PROTEKTOR BHP może zdecydować o przyznaniu tej formy płatności po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: co najmniej 3 transakcje w przeciągu jednego miesiąca, łączna wartość transakcji w ciągu miesiąca przekraczająca 2 000 PLN. Ta forma płatności ma zastosowanie w przypadku utrzymania podobnego lub wyższego poziomu aktywności zakupów w przyszłości.

Po udzieleniu powyższej formy płatności pierwsze dwie płatności muszą być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Następnie PROTEKTOR BHP może zadecydować o wydłużeniu terminu płatności do 14, 21 lub 30 dni, zależnie od osiąganych obrotów i aktywności zakupów. Jednocześnie wartość nieopłaconych faktur nie może przekroczyć przyznanego limitu kupieckiego.

 

Płatność za pośrednictwem PayPal

Płatność za pośrednictwem Przelewy24